Mazanki

To instrument obrzędowy, dłubany w przeszłości przez samych muzykantów na ich własny użytek. Ile egzemplarzy tyle kształtów mazanek ponieważ powstawały one w bardzo amatorski sposób i w zależności od posiadanego materiału, czasu i wyobraźni. Wszystko to wpłynęło na ich różnorodność. Najstarsze mazanki cechują się ósemkowym kształtem.